Datum Aktiviteiten Locatie Aanvang / tijd
  2018    
01 - 03 55 + groep boekenruilhoek open de Bining 14.00 uur
01 - 03 Inleveren kopij Praet ut Sondel Bep van Dillen  
01 - 03 Biljarten de Bining 19.30 uur
02 - 03 Biljarten de Bining 19.30 uur
02 t/m 08 - 03 Expositie van ruim 20 Bijbelse taferelen met porseleinen poppen  in de Haven van Sondel.
Opening 2 maart om 19.30 uur
Van 3 tot 8/m iedere middag en avond.
de Haven, Sondel  
06 - 03 Vergadering  van de De Laatste Eer vereniging de Bining 20.00 uur
08 - 03 Biljarten de Bining 19.30 uur
09 - 03 Biljarten de Bining 19.30 uur
10 - 03 Playbackshow de Bining  
15 - 03 55 + groep boekenruilhoek open de Bining 14.00 uur
15 - 03 Biljarten de Bining 19.30 uur
16 - 03 Voorjaarsvergadering dorpsbelang de Bining 20.00 uur
17 - 03 Kinderbingo de Bining 14.00 uur
17 - 03 Klaverjassen de Bining 19.45 uur
20 - 03 Bloemschikken de Bining 20.00 uur
22 - 03 Schildercursus met Sjoukje Altenburg de Bining 19.30 uur
22/23 -03 Biljarten de Bining 19.30 uur
24 - 03 Superbingo de Bining 20.00 uur
29 - 03 55+ middag, boekenruilhoek open de Bining 14.00 uur
29/30 - 03 Biljarten de Bining 19.30 uur
30 - 03 Darten de Bining 19.30 uur
31 - 03 Snackmiddag de Bining 17.00 - 19.00 uur
       
21 - 04 Oud papier aan de weg 09.00 uur
       
02 - 06 Kleintje Bil, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat een feest de Bining  -  -
23 - 06 Oud papier aan de weg 09.00 uur
       
22 - 09 Oud papier aan de weg 09.00 uur
       
15 - 12 Oud papier aan de weg 09.00 uur
  2019    
12 - 01 Stichting Pier21 met "It wie op in simmerjoun" de Bining  
 
    Ha jo ek in tip foar de agenda?
Mail it dan nei info@riedo.nl