Woning aan de Jac. Boomsmastraat 27
huisnummer voor 1953 was Sondel 105


Huis van Jan en Jantje Akkerman
  De vergunning voor deze woning is op 26 november 1928 bij de gemeente aangevraagd.
Dit is gedaan door Jan Akkerman, rustend veehouder woonachtig even verderop aan de Grindweg, nu Jac. Boomsmastraat 56.

Bewoners;
Jan en Jantje Akkerman-Kluitenberg 
Jan, 29 juni 1856 geboren, 14 okt. 1940.
Jantje, 25 febr. 1871 geboren, 4 febr. 1964.
getrouwd op 14 mei 1897 Lemsterland.


Akke en Heiltje Akkerman
beiden (niet getrouwd) dochters van Jan en Jantje
Akke was baakster en Heiltje was naaister.

Sietse en  ? Haagsma-Sybrandi
Age en Eefje de Vries
Jelle en Elly Hielkema.
Wiebe en Foekj Ybinga
Nanne en Marijke vd Veer,
vertrokken 1995.
Robert Mienstra -
te koop voorjaar 2011
Tijdelijk huur: Heert en Hinke de Vries -
winterperiode 2011-2012  mvb nieuwbouw woning

 


Heiltje en Akke Akkerman