Dodenherdenking 4 mei


Door dorpsbelang Sondel werd 2 minuten stilte gevaagd voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Bij de PKN kerk de Haven van Sondel verzamelden zich bewoners uit Sondel en omgeving.
Om 20.00 uur 2 minuten stilte. Door jeugd van de jeugdclub van Sondel werden enkele gedichten voorgelezen.
Matthijs Sikkes van den Berg van de Fryske Marren las een gedicht voor en legde daarna gezamenlijk met jeugd een krans bij het graf van Jacobus Boomsma.
Daarna kon een ieder die dat wilde ook bloemen leggen bij het graf.
 


Riedo.nl, 4 mei 2018