Dorpsbelang Sondel
       
  Bestuur bestaat uit:    
 
Heert de Vries Voorzitter
Joke vd Wal Secretaris
Anna Runia Penningmeester
Renate van der Werf Vice.Voorzitter
Hendrik Jan Eppinga bestuurslid
   
  Mail adres dorpsbelang: dbsondel@gmail.com    
  Bep van Dillen (red. Preat út Sondel)    
  Nieuws:

Boek: Sondel door de eeuwen heen en video/dvd van Sondel

Dorpsvisie Sondel  in pdf-formaat