Contouren dorpshuis Sondel zichtbaar


De meiboom prijkt op de stalenconstructie van het dorpshuis in aanbouw van Sondel. Zaterdag om precies twintig over één kreeg het hoogtepunt zijn beslag, zegt 'bouwmeester' Feike Samplonius.

Samplonius neemt als gepensioneerd uitvoerder en buurman van het dorpshuis de uitvoeringstaken voor zijn rekening. Hij tekende ook het dorpshuis, dat aan de Sondelerdyk verrijst. Het is een project van de dorpsaannemer, klusbedrijven uit het dorp en veel vrijwilligershanden, legt Samplonius uit. De planning is dat het gebouw voor de bouwvak opgeleverd wordt. ,,Mar gjin noed as it letter wurdt", benadrukt Samplonius.

Gelet op de bereidbaarheid om de handen uit de mouwen te steken voor het dorpshuis moet die datum wel gehaald kunnen worden. De spinnen in het web van activiteiten zijn de dames Margriet Dijkstra en Jacoba Bakker die de vrijwilligers telefonisch aansturen.  ,,Dat is hiel wichtich wurk, want de jûnen fol planne is in hiel kerwei."
Al in 1976 werd gesproken over een eigen gemeenschapsruimte voor het dorp. Uiteindelijk kwam er geen kavel vrij uit de ruilverkaveling en ging het dorpshuisplan de ijskast in.
Het kwam er eind jaren negentig weer uit.  Het lokaal bij de kerk fungeerde als vergaderruimte voor het dorp, maar een eigen zaal waar de toneelvereniging ook uit de voeten kon, werd zeer gemist.
,,De foanielferiening hie earst wol optredens op it rekreaasjesintrum en letter yn Nijemardum.

Het nieuwe plan kreeg serieuze vormen omdat Harmen de Boer voor een redelijke prijs grond beschikbaar stelde. Dorpsbelangen ging met een schets naar het gemeentehuis.
Er groeide iets.  In 2003 werd een speciale commissie in het leven geroepen, die onder Dorpsbelang viel.
Misschien kon ook de peuterspeelzaal in het dorpshuis of kon het dorpshuis bij de school aangebouwd.

Misschien zelfs een compleet nieuw multifunctioneel centrum met school en dorpshuis onder één dak.

Het laatste plan strandde omdat de leerlingen prognose een dergelijke investering niet mogelijk maakte.
De peuters hadden inmiddels wel een plekje in de school. Met een toezegging van een half miljoen euro van de gemeente Gaasterlân-Sleat kreeg het dorpscentrum een serieuze start. Met nog een ton aan inkomsten uit fondsen en een ton uit vrijwilligerswerk is het financiële plaatje van 700.000 euro rond.

Er rees een hindernis, een protest tegen de bouw dat aangevochten werd tot aan de Raad van State. Den Haag wuifde de bezwaren weg.
Het dorp krijgt een een dorpshuis met een grote zaal met podium waar 200 mensen in passen. Een verschuifbare wand kan deze ruimte opsplitsen in vergaderruimte.
Daarnaast is een bargedeelte en bestuurskamer. De stichting Doarpshûs Sondel gaat het gebouw met vrijwilligers exploiteren.
Met klaverjasavonden, bingo, sjoelen, toneel en feestjes moet het gebouw zich bedruipen.

 

    Bron: Balkster Courant
Door Cees Walinga
20 okt. 2011