Laatste ronde oudpapier


Vandaag is de laatste keer dat het oud papier wordt opgehaald door ouders die kinderen op de school Op ‘e Terp hebben zitten. Al jaren en jaren gaat het op deze manier (naar verluid wel 35 jaar) en de gelden die hier uit voort vloeien worden o.a. gebruikt voor het bekostigen van schoolreisjes enz en anderzijds een besparing voor het milieu naar hergebruik.
Oudercommissie die tegen het laatst alleen wat kluswerk deed is er niet meer, de schoolkrant is zomaar verdwenen en de goederen op zolder worden ten gelde gemaakt. Vandaag het oud papier voor het laatst opgehaald.
Na jaren het papier ophalen wordt hier wel met weemoed naar terug gekeken.

Het laatste papier is nog niet op gehaald en alle Sondelers hebben al een brief van de Gemeente de Fryske Marren ontvangen, dat er begin 2019 een container komt voor oud papier, alles is al op voorhand geregeld.


juni 2003, oud papier ophalen door Sondel

De Fryske Marren had in een eerder stadium aangegeven na het samenvoegen der Gemeenten, dat Gaasterlân-Sleat ook een papiercontainer moest hebben zoals Lemsterland. Dit wekte veel weerstand, daar vele verenigingen het oud papier zelf ophalen en zo de eigen club financieel versterken, danwel sponseren.

Dorpsbelang heeft op de herfstvergadering in samenwerking met de dorpshuiscommissie overwogen dit van school over te nemen, maar officieel kan dit niet zomaar.
Nu de prijs van het oud papier dusdanig laag is, dat het de moeite niet loont om het op te halen. De subsidieregeling is er ook al. Bij de school gaf de Gemeente altijd nog een garantieprijs, maar de kosten moeten er nu nog vanaf.

Een tijd dat we gezamenlijk de schouders onder de school zetten gaat zo wel achteruit. De school krijgt nu een compensatieregeling van de opbrengst van 3 jaar en wij kijken met gemengde gevoelens op de jaren terug.


Riedo.nl, 15 dec. 2018


15 december 2018 laatste ronde