riedo.nl
   
         

 oudijzer brengen ten bate voor het
Dorpshuis
per
1 januani 2019
bij Doede Deinum

Filmke oer,
 droge zomer
2018

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining

 

5 dec. Meint heeft weer een oude truck uit Frankrijk op de kop getikt. Hierin werd kleinvee vervoerd.
Vandaag werd Sint en gevolg naar school gebracht.

 

 

8 dec. de kerstbomen zijn ook weer opgetuigd in de Bining met hulptroepen.
Altijd een gezellige tijd.

 

23 febr. 2019 komt Pier21 naar Sondel en speelt 'It wie op in Simmerjoun" in de Bining. Kaarten zijn nu in de verkoop.
Op de volgende link meer info

 

 

6 dec. Aannemer vd Veer plaatst in de uitbouw bij Gerard en Liskje de Finstral kozijnen, mooi op tijd kan de strenge winter maar komen ;-}

 

 

rond 1955, Beuckenswijkstraat in Sondel.
Woning links bewoond door Jan en Jacoba, eertijds door o.a. Jouke en Getsje de Vries. Nog een mooi brugggetje over de sloot.
Daarnaast fam Anne Osinga, Boerderij verderop van Durk de Jong.
Rechts een bord van 30 km/ uur en de aloude klinkerweg.