riedo.nl
   
         

 

 oudijzer brengen bij Igge vd Veer.

Hij gaat zijn erf ordenen en opnieuw indelen.
 

Filmke oer,
 droge zomer
2018

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining

 

10 okt, Gerard en Liskje krijgen een erker in deze hoek.
Klussenbedrijf Jan Hornstra bouwt dit.
 

Nog even onder uw aandacht:

20 oktober as. speelt het gezelschap Bilkstiender, 'Fryslan heite' in de Bining.

Kaarten zijn nog verkrijgbaar

 

8 okt, It wie altyd wat krap mei de fietsenstalling neist de Bining. De mannen ha d'r wat mear romte makke sadat jo de fiets no better plaatse kinne.

 

 

11 okt, de 55+ groep had in soart fertier mei it Jeu de Boules. En binnen klaverjasse en Biljarte.

 

 

 

 

1963, Kuilen.
Willem Samplonius (1898-1981) op de foto helpt in de drukke periode veehouder Klaas Deinum (1924-1977).
Nadat de witte betonnen ring vol gras zat werd er een houten boven stuk opgezet. Deze werd ook vol gezet en meer met de transporteur.
Nadat het gras aardig was ingezakt halverwege de houten rand, werd deze er afgehaald. Plastic er over en daar weer grond op.
Hier wonen Doede en Riemke nu.