riedo.nl
   
         

 oudijzer brengen ten bate voor het
Dorpshuis
bij
bij Doede Deinum

Filmke oer,
 trekkers
2018

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining

 

16 febr. het lijkt wel voorjaar zo half februari. De boeren mogen de drijfmest vanaf vandaag weer uitrijden.

 

 

17 febr. de oude timmerschuur van van der Veer uit eind 1800 is nu definitief weg. Nog een paar rondjes container en al het oude is weg.

 

 

17 febr. it foarjier is mar wer erg betiid. De snieklokjes en krokussen bloeie wer.

 15 febr.  de boskjes rounom binne wer wat úttinne en it hout leit klear om ophelle te wurden.

 

 

Rondom 1965, Hains Ottema die hier woonde was veehouder en met de ruilverkaveling 1963-68 is hij gestopt.
Geert Kornet heeft er ook nog een tijd zijn sloperijbedrijf gehad. Daarna koopt Johannes  Stegenga  het bedrijf en zet het voort.